Thông tin gian hàng PHGLock tại Vietbuild Hà Nội từ ngày 23 - 27/03/2022

Tin hoạt độngNgày: 19-03-2022 bởi: PHGlock

Thông tin gian hàng PHGLock tại Vietbuild Hà Nội từ ngày 23 - 27/03/2022

  • Gian hàng số: 604-609, Khu A4
  • Thời gian: 23/03 - 27/03/2022 từ 8h30-18h00
  • Địa chỉ: Cung Triển Lãm Xây Dựng Quốc Gia - 01 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội

💢 Sơ đồ gian hàng PHGLock

💢 Chỉ đường Google map