Thông tin gian hàng PHGLock tại Vietbuild TP.HCM từ ngày 14 - 18/06/2023

Tin hoạt độngNgày: 07-06-2023 bởi: PHGLock

Thông tin gian hàng PHGLock tại Vietbuild TP.HCM từ ngày 14 - 18/06/2023

  • Thông tin gian hàng PHGLock tại Vietbuild TP.HCM
  • Sơ đồ gian hàng PHGLock
  • Chỉ đường Google map 

💢 Thông tin gian hàng PHGLock tại Vietbuild TP.HCM (14 - 18/06/2023)

▪ Gian hàng số: 1487 - 1488, Khu A5

▪ Thời gian: 14 - 18/6/2023 từ 8h30-18h00

▪ Địa chỉ: Trung tâm Triển lãm Hội nghị VISKY EXPO - Lô 44, Công viên Phần mềm Quan Trung, Q.12, TP.HCM

💢 Sơ đồ gian hàng PHGLock

💢 Chỉ đường Google map