Thông tin khóa điện tử áp dụng Voucher tháng 27.06 - 27.07.2022

 
💢 Thông tin chương trình Discount Voucher (27/06/2022 - 27/07/2022)
  • Discount Voucher (27/06/2022 - 27/07/2022) áp dụng đối với các dòng khóa sau: 
                       - KR/FP7868S/S-APP
                       - KR/FP7868B/B-APP
                       - KR/FP7203S/S-APP
                       - KR/FP7203B/B-APP
                       - KR/FP7155S/S-APP
                       - KR/FP7155B/B-APP
                       - KR/FP7155G/G-APP
                       - KR/FP8131B/B-APP
                       - RF7868
                       - RF8106S
                       - RF7203S
                       - RF7155S
 
  • Voucher có giá trị trong 1 lần sử dụng
  • Voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không áp dụng với chương trình khuyến mại khác