Hướng dẫn sử dụng khóa KHÓA ĐIỆN EL02W


Khóa cổng - Chuông cửa

FE38 / KE38 / iSee IC103W và iSee IC102W / KHÓA ĐIỆN EL02W / KHÓA ĐIỆN EL01W / IC 100W-2S và IC 100W-TỰ ĐỘNG GHI HÌNH

► Hướng dẫn sử dụng nhanh (Quick Manual Guide)
Thông số:
Điện áp sử dụng: 12VDC
Mở khóa: 2000 thẻ, 1 mật mã, 7 Remote
Thẻ sử dụng: RFID
Khoảng cách remote hoạt động: 20m không vật cản
Kích thước: 128 x 98 x 46 mm                   
Thích hợp cho hệ thống kiểm soát ra vào, chuông cửa màn hình
Vui lòng kiểm tra nguồn và jack kết nối trước khi lập trình:
► Hướng dẫn sử dụng chi tiết
1. Kích hoạt chế độ đi vào lập trình: (Trước bất cứ câu lệnh lập trình nào ta đều áp dụng)
Mã chủ cũ #
Thành công khoá sẽ kêu 1 “tiếng nhạc” ngắn, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ tít, tít, tít, tít”
Khóa sẽ tự thoát chế độ này nếu ngừng thao tác trong 10 giây
Ghi chúMã chủ mặc định là “0000”
                
Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng
                
Sau khi hoàn tất câu lệnh cài đặt hoặc muốn thoát khỏi chế độ lập trình bấm:  “**”
2. Thay đổi mã chủ:
* 1 Mã chủ mới (4-8 kí tự) #
Thành công khoá sẽ kêu 1 “tiếng nhạc” ngắn, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ tít, tít, tít, tít”
3. Thay đổi mật mã mở khóa:
* 2  Mật mã mới (4-8 kí tự) #
Thành công khoá sẽ kêu 1 “tiếng nhạc” ngắn, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ tít, tít, tít, tít”
Ghi chú: Mật mã mặc định là : “ 8 8 8 8”
4. Tạo thẻ mở cửa:
* 62 # Sau đó đặt lần lượt từng thẻ cần cài lên
Thành công khoá sẽ kêu 1 “bíp” kèm theo “tiếng nhạc” ngắn
5. Xóa thẻ với thẻ đang có:
* 3 # Đặt thẻ cần xóa vào
Thành công khoá sẽ kêu 1 “bíp” kèm theo “tiếng nhạc” ngắn
6. Xóa tất cả các thẻ:
* 4 4 4 4 #
7. Cài đặt remote: Trên Remote có 4 phím:
- Phím dấu sét: mở chức năng dùng thẻ
- Phím khóa: khóa chức năng dùng thẻ
- Phím mở khóa: dùng để mở cửa
- Phím chuông: mở rộng (không sử dụng)
   7.1. Cài đặt chức năng mở thẻ:
 * 9 0 # Sau đó bấm nút sét trên remote
Ghi chú: Khi sử dụng tính năng này thì khóa sẽ cho phép sử dụng tất cả thẻ để mở cửa
   7.2. Cài đặt chức năng khóa thẻ:
 * 9  1 # sau đó bấm nút khóa trên remote
Ghi chú: Khi sử dụng tính năng này thì khóa sẽ cho không phép sử dụng thẻ để mở cửa
   7.3. Cài đặt mở cửa:
* 9  sau đó nhập ID remote (từ 2 đến 7) # sau đó bấm phím mở khóa trên remote 
7.4. Xóa remote :
* 0 sau đó nhập ID remote cần xóa #
8. Cài đặt thời gian mở cửa: Nghĩa là sau khi có tín hiệu mở cửa, khóa sẽ chờ mở cửa trong khoảng thời gian đã cài đặt, sau thời gian này nếu không mở thì khóa sẽ tự khóa lại
* 5 (XX) #
Ghi chú:
 (XX) là 2 số 00 – 99, đơn vị tính là giây.
9. Mở cửa:
Mật mã  #
- Đặt thẻ vào vị trí nhận thẻ
- Bấm nút mở trên remote
à Lúc này chốt khóa sẽ rút vào và đẩy cửa để mở
10. Khoá cửa: Đóng cửa lại và chờ chốt khóa đẩy ra (Mặc định khoảng 3 giây)