Hướng dẫn sử dụng khóa FP8620

► Khóa vân tay

FP6021 / FP6011 / FP5295 / FP6060 / FP7153 / FG3605 / FP5292 / FP5293 / FP5501FP6501 / FP8110 / FP8159FP8161 / FP5290 / FP8080 / FP8060 / FP3251W / FP8620 / FP8012 / FP3308W

► Hướng dẫn sử dụng nhanh (Quick Manual Guide)

- Mã chủ mặc định là: “000000”
- Bộ nhớ 100 mật mã (6-10 số), 1 vân tay chủ và 100 vân tay người dùng
- Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím cảm ứng
- Nhấn “*” để tắt màn hình
► Hướng dẫn sử dụng chi tiết
1. Bắt đầu sử dụng:
Bắt buộc phải đổi mã chủ cho lần đầu sử dụng hoặc sau khi reset:
Kích hoạt bàn phím + Nhập mã chủ cũ # Nhập mã chủ mới # Nhập lại mã chủ mới #
2. Kích hoạt chế độ cài đặt:
Kích hoạt bàn phím + Nhập mã chủ  #  Đợi bàn phím tắt + trong 5 giây Kích hoạt bàn phím lần nữa  #
3. Tạo vân tay chủ:
Kích hoạt chế độ cài đặt + 1
Lúc này đèn báo vân tay sáng:
Quét lần 1: Đưa vân tay vào quét, đèn led xanh sẽ tắt
Quét lần 2: Khi led xanh sáng, ta đưa vân tay vào máy quét lần nữa
    Ghi chú: Vân tay chủ dùng để mở cửa hoặc tạo vân tay người dùng
4. Đổi mã chủ:
Kích hoạt chế độ cài đặt + 2 + Mã chủ mới #  Nhập lại mã chủ mới #
    Ghi chú: Mã chủ từ 6-10 số
5. Điều chỉnh âm lượng:     
Kích hoạt chế độ cài đặt + 3 + Chọn mức âm lượng (từ 0 - 4) *
6. Chọn chế độ cho khóa vân tay cao cấp:
Kích hoạt chế độ cài đặt + 4
Chọn “*”: Chế độ bình thường: Mở cửa bằng mã số hoặc vân tay
        “#”: Chế độ kép: Kết hợp mã số và vân tay để mở cửa
  
7. Tạo mã số mở cửa:
Kích hoạt chế độ cài đặt + 5 + Nhập mã mở cửa # Nhập lại mã mở cửa #
Ghi chú: Mã chủ từ 6-10 số
8. Tạo vân tay người dùng:
Quét vân tay chủ lần 1 và trong 5 giây Quét vân tay chủ lần 2
Lúc này đèn led xanh vân tay và bàn phím sẽ sáng. Tiếp đến ta cài đặt vân tay người dùng:
Quét lần 1: Đưa vân tay vào quét, đèn led xanh sẽ tắt
Quét lần 2: Khi led xanh sáng, ta đưa vân tay vào máy quét lần nữa
    Ghi chú: 
- Nếu thành công khóa sẽ xác nhận cho ta 1 mã ID (3 số) tương ứng với vân tay đã cài
- Mã ID vân tay từ 001 - 100
- Ghi nhớ mã ID để sau này xóa vân tay bằng mã ID
- Sau khi cài 1 vân tay thành công, Bấm “*” để thoát. Hoặc bấm “#” để cài tiếp những vân tay khác
9. Xóa vân tay người dùng:
Quét vân tay chủ lần 1  và trong 5 giây Quét vân tay chủ lần 2 và trong 5 giây Quét vân tay chủ lần 3:
Nhập “00” + “#”: Xóa tất cả vân tay người dùng
Nhập ID vân tay #: Xóa vân tay khi không có vân tay
Quét vân tay muốn xóa: Xóa vân tay khi có vân tay
10. Reset khóa vân tay cao cấp:
Quét vân tay chủ lần 1  và trong 5 giây Quét vân tay chủ lần 2 và trong 5 giây Quét vân tay chủ lần 3
Nhập mã chủ #
Ghi chú: Sau khi reset thành công khóa sẽ xóa vân tay chủ, tất vân tay người dùngvà mã số mở cửa. Đưa về mã chủ mặc định ban đầu là “000000”
11. Mở cửa bằng mật mã: 
Chạm tay vào màn hình để kích hoạt bàn phím
Nhập mật mã  #
12. Mở cửa vân tay: 
Trượt nắp đậy và đưa vân tay vào quét để mở cửa
13. Mở cửa từ bên trong:
Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn tay nắm để mở cửa
14. Khoá cửa: 
Để khóa cửa ta chỉ cần đóng cửa lại và nâng ngược tay nắm lên để bật chốt an toàn