Hướng dẫn sử dụng khóa CL9152


Khóa tủ

CL9110 (Ruột vàng) / CL9152 / CL9110 (Ruột trắng)

► Hướng dẫn sử dụng nhanh (Quick Manual Guide)
  • Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng tính năng mã số
  • Mã số: 01 mã chủ, 50 mã số mở cửa
  • Thẻ(Mifare): 01 thẻ chủ, 200 thẻ khách
  • Nhấn “*” để thoát
► Hướng dẫn sử dụng chi tiết
1. Tính năng thẻ:
Thẻ chủ: Dùng để mở cửa và cài đặt thẻ khách
Đưa thẻ chủ vào khóa lần đầu để mở cửa và khoảng 25 giây sẽ khóa sẽ đưa về chế độ bình thường. Trong thời gian 25 giây là chờ để chúng ta có thao tác cài đặt.
Cài đặt thẻ khách:
Đưa thẻ chủ vào khóa 2 lần, lúc này đèn led nơi nhận thẻ sẽ sáng nhấp nháy + Đưa thẻ cần cài vào + Kết thúc bằng thẻ chủ để hoàn tất quá trình cài thẻ
Xóa thẻ khách đang có:
Đưa thẻ chủ vào khóa 3 lần, lúc này đèn led nơi nhận thẻ sẽ sáng nhấp nháy + Đưa thẻ cần xóa vào + Kết thúc bằng thẻ chủ để hoàn tất quá trình xóa thẻ
Xóa tất cả thẻ khách
Đưa thẻ chủ vào khóa 5 lần, lúc này đèn led nơi nhận thẻ sẽ sáng nhấp nháy lên tục và phát ra 3 tiếng bíp báo đã xóa thành công.
2. Tính năng mã số:
Mã số chủ: Mặc định ban đầu là: “12345678”. Dùng để cài đặt mã số mở cửa và cũng có thể dùng để mở cửa
Để mở cửa: Nhập mã số và kết thúc phím “#”
Đổi mã số chủ:
Mã số chủ cũ # 1 + Mã số chủ mới (8 số) # Nhập lại mã số chủ mới #
Thành công khóa sẽ phát ra 3 tiếng bíp dài, thất bại khóa sẽ phát ra 5 tiếng bíp ngắn. Trường hợp cài đặt thất bại thì nhập lại mã số mới cần cài (2 lần) như lúc ban đầu. Hoặc có thể bấm phím “*” để thoát ra và thao tác cài đặt lại từ đầu
Tạo mã số mở cửa: Chỉ dùng để mở cửa
Mã số chủ # 8 + Mã số mở cửa (6 số) # Nhập lại mã số mở cửa #
Thành công khóa sẽ phát ra 2 tiếng bíp dài, thất bại khóa sẽ phát ra 5 tiếng bíp ngắn. Nếu cài thành công mã số mở cửa thì đèn xanh sẽ sáng nhấp nháy chờ (5 giây) để tiếp tục nhập mã số mở cửa cần cài, nếu không thao tác tiếp thì khóa sẽ tự động thoát. Trường hợp cài đặt thất bại thì nhập lại mã số mở cửa cần cần đổi (2 lần) như lúc ban đầu. Hoặc có thể bấm phím “*” để thoát ra và thao tác cài đặt lại từ đầu
Thay đổi mã số mở cửa:
Mã số mở cửa cũ # 1 + Mã số mở cửa mới (6 số) # Nhập lại mã số mở cửa mới #
Thành công khóa sẽ phát ra 3 tiếng bíp dài, thất bại khóa sẽ phát ra 5 tiếng bíp ngắn. Trường hợp cài đặt thất bại thì nhập lại mã số mở cửa cần cần đổi (2 lần) như lúc ban đầu. Hoặc có thể bấm phím “*” để thoát ra và thao tác cài đặt lại từ đầu
Xóa tất cả mã số mở cửa:
Mã số chủ # 0 #
Thành công khóa sẽ phát ra 3 tiếng bíp dài
3. Cài đặt chế độ mở cửa:
Chế độ đơn: Sử dụng độc lập mã số mở cửa hoặc thẻ khách để mở cửa
Mã số chủ # 5 (sẽ phát ra 5 tiếng bíp dài) #
Thành công khóa sẽ phát ra 1 tiếng bíp dài và tắt màn hình
Chế độ đôi: Kết hợp  mã số mở cửa và thẻ khách để mở cửa
Mã số chủ # 6 (sẽ phát ra 6 tiếng bíp dài) #
Thành công khóa sẽ phát ra 1 tiếng bíp dài và tắt màn hình
4. Mở cửa:
Thẻ: Ta đưa thẻ vào khóa để mở cửa.
Lưu ý: Khi sử dụng thẻ chủ để mở cửa thì thời gian chờ khoảng 25 giây để ta thao tác cài đặt, nếu không thao tác thì sau thời gian này khóa sẽ về trạng thái bình thường. Khi đã kích hoạt bàn phím thì không thể sử dụng thẻ, bấm phím “*” để tắt bàn phím
Mã số: Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím
Nhập mã số #
Lưu ý: Khi sử dụng mã số chủ để mở cửa thì thời gian chờ khoảng 7 giây để ta thao tác cài đặt, nếu không thao tác thì sau thời gian này khóa sẽ về trạng thái bình thường
 
Chế độ đôi: Là sự kết hợp giữa mã số mở cửa và thẻ khách hoặc ngược lại
Nhập mã số #  Đưa thẻ khách vào Hoặc Ngược lại
Lưu ý: Khi thao thao tác lần 1 bằng mã số hoặc thẻ thì đèn led xanh sẽ sáng nhấp nháy(chậm) đợi thao tác lần 2 bằng thẻ hoặc mã số để xác nhận thì mới mở cửa được
5. Khoá cửa: Khóa sẽ tự động khóa khi ta đóng cửa
6. Lưu ý:
  • Khi nguồn pin trong khóa yếu thì khóa sẽ báo 3 tiếp bíp, đèn xanh sáng nhấp nháy. Tính từ lúc báo pin yếu thì có thể sử dụng được khoảng 200 lần mở cửa, sau thời gian này khóa sẽ hết pin hoàn toàn ta có thể kích nguồn vào phía dưới của mặt trước khóa để sử dụng mở cửa và thay pin. Tốt nhất nên thay pin khi khóa báo pin yếu
  • Nếu nhập mã số mở cửa 5 lần không đúng thì sẽ khóa tính năng sử dụng bàn phím trong 5 phút
  • Nếu bạn quên mã số chủ hoặc làm mất thẻ chủ, vui lòng liên hệ về phòng kỹ thuật để được hỗ trợ