Hướng dẫn sử dụng khóa CL9110


​​​Khóa tủ

CL9110 (Ruột vàng) / CL9152 / CL9110 (Ruột trắng)

  • Kiểm tra đầy đủ linh kiện
  • Kiểm tra ren bắt vít
  • Ráp pin => cài đặt
Mỗi khoá 1 thẻ khách
2 thẻ manager chung cho tất cả các khoá
Hướng dẫn cài đặt
B1: Tạo thẻ manager :
Bấm giữ nút Setup đến khi khoá phát ra tiếng bip (giữ khoảng 3 giây), khoá sẽ kêu 6 lần đồng thời đèn Led xanh sáng tắt, đến khi khoá không còn kêu và đèn ngưng sáng ( khoảng 10s sau khi bấm nút ) ta đưa thẻ vào mặt khoá ( sẽ có 2 tiếng bip ngắn và đèn xanh sáng tắt 2 lần) . tạo thành công thẻ manager 1. Tiếp tục đưa thẻ thứ 2 vào khoá giống như trên ta được thẻ manager 2
B2: Tạo thẻ khách:
Đưa thẻ manager vào khoá điện tử 3 lần liên tiếp ( đèn led sẽ chớp sáng xanh + đỏ ), ta đưa thẻ thứ 3 vào sẽ là thẻ khách
Chỉ tạo được 01 thẻ khách /01 khoá
Ghi chú khác
Xoá thẻ khách: đưa thẻ manager vào liên tiếp 6 lần hoặc dùng thẻ manager tạo thẻ khách mới thẻ khách cũ sẽ bị xoá
Xoá thẻ manager: tạo thẻ manager khác sẽ xoá thẻ manager cũ