Hướng dẫn sử dụng khóa CL9110


Khóa tủ

CL9110 (Ruột vàng) / CL9152 / CL9110 (Ruột trắng)

► Hướng dẫn sử dụng nhanh (Quick Manual Guide)
 • Kiểm tra đầy đủ linh kiện
 • Kiểm tra ren bắt vít
 • Ráp pin => cài đặt
Mỗi khoá 1 thẻ cài đặt, 1 thẻ khách, 18 thẻ waiter, 3 thẻ chủ
- Thẻ cài đặt: rất quan trọng, để tạo và xóa các thẻ khác, cũng dùng để mở cửa
- Thẻ khách, mở cửa độc lập trong chế độ đơn
- Thẻ Waiter kết hợp với thẻ khách trong chế độ đôi
- Thẻ chủ mở được khóa trong cả 2 chế độ
Chế độ đơn: Chỉ cần thẻ khách là đã mở được khóa
Chế độ đôi: Phải kết hợp thẻ khách với thẻ waiter mới mở được cửa ( người giữ  tủ giữ thẻ khách, các khách giữ thẻ waiter. Khi mở tủ cần cả người cùng mở)
► Hướng dẫn sử dụng chi tiết
B1: Tạo thẻ cài đặt:
Dùng 1 thanh nhỏ nhấn nút Setup và nhả ra (trên hình), ta đưa thẻ vào mặt khoá ( sẽ có 1 tiếng bíp dài, đèn xanh và đợi đèn tắt) . Như vậy tạo thành công thẻ cài đặt.
GHI CHÚ: Thẻ cài đặt có thể mở khóa nếu quét liên tiếp 4 lần lên khóa
B2: Tạo thẻ khách
 • Đưa thẻ cài đặt vào khóa 1 lần
 • Sau đó đưa thẻ muốn cài  vào sẽ là thẻ  khách
Chỉ tạo được 01 thẻ khách /01 khoá, tạo thẻ khách mới sẽ tự động xóa thẻ khách cũ.
B3: Tạo thẻ Waiter:
 • Đưa thẻ cài đặt vào khóa  2 lần
 • Sau đó đặt thẻ mới vào, thẻ đó sẽ là thẻ waiter
Có thể tạo được 18 thẻ waiter
GHI CHÚ: Sau khi tạo thẻ Waiter thìkhóa sẽ mặc định chuyển qua chế độ đôi
B4: Tạo thẻ chủ
 • Đưa thẻ cài đặt vào khóa  3 lần
 • Sau đó đưa thẻ muốn cài vào sẽ là thẻ chủ
Tạo được 03 thẻ chủ /01 khoá, tạo quá 3 thẻ sẽ không cho phép tạo nữa
B5: Mở cửa bằng thẻ cài đặt:
Đưa thẻ cài đặt vào khóa4 lần và chờ khoảng 5 giây khóa sẽ mở
B6: Xóa thẻ:
 • Đưa thẻ cài đặt vào khóa  5 lần. Lúc này khóa sẽ báo 3 tiếng bíp, như vậy đã thành công
Lúc này tất cả các thẻ được xóa. Riêng thẻ cài đặt vẫn giữ nguyên
Hướng dẫn nhanh:
Đặt thẻ cài đặt vào khóa:
 • 1 lần cho việc cài thẻ khách
 • 2 lần cho việc tạo thẻ waiter
 • 3 lần cho việc tạo thẻ chủ
 • 4 lần cho việc mở cửa
 • 5 lần cho việc xóa  tất cả thẻ