BIG SALE THÁNG 8 - UP TO 40%

Khuyến mạiNgày: 14-08-2023 bởi: PHGLock

BIG SALE THÁNG 8 - UP TO 40%

ĐẶT KHÓA TRƯỚC, BẢO LƯU GIÁ ƯU ĐÃI 

Vì số lượng khóa khuyến mại tại chương trình có hạn. Những khách hàng đặt hàng trước giữ suất khuyến mại sẽ được ưu tiên.

>>>  ĐẶT KHÓA TRƯỚC, BẢO LƯU GIÁ ƯU ĐÃI  <<<

💢 Chương trình khuyến mại "BIG SALE THÁNG 8 - UP TO 40%"
  • GIÁ GIẢM CỰC MẠNH lên tới 𝟒𝟎%
  • ÁP DỤNG cho một số dòng 🔸𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐕𝐚̂𝐧 𝐓𝐚𝐲, 🔸𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐓𝐡𝐞̉ 𝐓𝐮̛̀ - 𝐌𝐚̃ 𝐒𝐨̂́, 🔸𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐡𝐮𝐨̂𝐧 𝐌𝐚̣̆𝐭
  • Thời gian: 𝟏𝟎/𝟖 - 𝟐𝟑/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟑