Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

2015-03-28_164148

RF2005A

1.Tạo thẻ mở cửa ( thêm thẻ )
Nhấn nút cài đặt (A ) + sau đó đưa thẻ lại mặt cảm ứng 
trong 2s, thẻ cài đặt thành công

2.Xóa thẻ mở cửa
Dùng chức năng reset, khi đó tất cả các thẻ đã cài đặt trước đó đều mất tác dụng

3.Reset khóa
Nhấn giữ nút reset ( C ) trong 10s ( Reset thành công khóa sẽ phát ra tiếng bíp ngắn)

4.Mở cửa
Đặt thẻ vào mặt cảm ứng, vặn tay nắm xuống dưới, mở cửa

2015-03-28_164918