Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

Để cài đặt khóa cần có 1 thẻ chủ (đi theo khóa) và mã chủ mặc định: “000000”
Bộ nhớ 32 mật mã (6-10 số), 100 thẻ Mifare
Nhấn “*” để tắt màn hình

1.Reset khóa:
Đưa thẻ chủ (2 lần) + Nhập mã chủ #

Thành công khoá sẽ tắt đèn phím ngay sau đó
Ghi chú: Sau khi reset thành công sẽ xóa hết tất cả thẻ và mã mở cửa

2 .Tạo thẻ mở cửa:
Đưa thẻ chủ (1 lần) + Nhập mã chủ # Đưa thẻ muốn cài đặt lên
        
Mỗi lần cài được được 1 thẻ và tương ứng với 1 mã ID (Từ 001- 100)

3. Xóa thẻ khi có thẻ:
Đưa thẻ chủ (2 lần) + Nhập mã chủ + Đặt thẻ muốn xóa lên
    
4. Xóa thẻ với mã ID:     
Đưa thẻ chủ (2 lần) + Nhập mã chủ + Mã ID thẻ

5. Xóa tất cả  thẻ:
Đưa thẻ chủ (2 lần) + Nhập mã chủ + “00” #

6. Tạo mã mở cửa:
Đưa thẻ chủ (1 lần) + Nhập mã chủ # Mã mở cửa #

7. Xóa mã người dùng
Dùng lệnh reset để xóa

8. Cài đặt chế độ thông hành:
Nhập mã hoặc dùng thẻ mở cửa. Sau đó chạm tay vào màn hình và giữ khoảng 5 giây, lấy ra và chạm nhanh vào màn hình 1 lần nữa. Lúc này ta bấm phím “*” hiển thị trên màn hình
Để thoát chế độ thông hành ta bấm phím “*”

9. Cài đặt âm lượng phím bấm:
Nhập mã hoặc dùng thẻ mở cửa. Sau đó chạm tay vào màn hình và giữ khoảng 5 giây, lấy ra và chạm nhanh vào màn hình 1 lần nữa. Lúc này ta bấm phím “#” hiển thị trên màn hình, chọn mức âm lượng từ 0-4. Bấm “*” để thoát chế độ cài đặt

10. Cài đặt chế độ mở cửa:
Đưa thẻ chủ (3 lần)
Chọn “*”: Chế độ bình thường: Mở cửa bằng thẻ hoặc mã số
Chọn “#”: Chế độ kép: Mở cửa bằng thẻ và mã số

11. Mở  cửa bằng mật mã: 

Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên

Mật mã  #

12. Mở  cửa bằng thẻ:
Đặt thẻ  và mở cửa

13. Mở  cửa từ bên trong:
Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn tay nắm để mở cửa

14. Khoá cửa: 
 Để khóa cửa ta chỉ cần đóng cửa lại và nâng ngược tay nắm lên để bật chốt an toàn