Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

2015-03-28_161322

KR8010

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

 

Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng, khi đó sẽ có 1 phím giả sáng lên, bấm vào phím này để vào thao tác
Mã chủ mặc định: 1234  có thể dùng để mở cửa
Bộ nhớ 08  mật mã, 118 thẻ, và 01 số chủ
bạn nhấn “#” để tắt màn hình

1. Thay đổi mã chủ:
Mã chủ cũ * 1 # mã chủ mới # mã chủ mới #

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím
Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

2. Tạo Thẻ mở cửa:
Mã chủ * * ( sau đó bàn phím hiện số “ 1, 2, 3”)  => đặt lần lượt từng thẻ muốn cài đặt lên 

Mỗi lần cài được 9 thẻ và cài tất cả được 118 thẻ

3. Xóa thẻ khi có thẻ:
Mã chủ * 0 #  0 #  0 # ( sau đó bàn phím hiện số “7, 8, 9”) => Đặt thẻ muốn xóa lên

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

4. Xóa tất cả  thẻ:
Phải mở khóa ra và reset khóa trong trường hợp này
Ghi chú:  Tất cả các thẻ, mật mã sẽ được xóa và mã chủ trở về mặc định ban đầu

5. Tạo mã người dùng:
Mã chủ * ID mã người dùng một số ( từ 2 -> 9) # mã mở cửa  # mã mở cửa #

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

6. Xóa mã người dùng theo ID mã người dùng:
mã chủ * 0 #  ID # ID #

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

7. Mở cửa bằng mật mã:

Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên, sau đó bấm vào kí tự số xuất hiện để kích hoạt bàn phím

Mật mã + #

8. Mở cửa bằng thẻ

Đặt thẻ  và mở cửa

9. Mở cửa từ bên trong:

Để mở khoá từ bên trong, đơn giản bạn chỉ cần vặn chốt khoá để mở cửa

(*) Khoá luôn mở được bên trong.

10. Khoá cửa: 
- Bên ngoài: đóng cửa lại và gạt tay nắm ngược lên
- Bên trong: đóng cửa lại và gạt tay nắm ngược lên hoặc vặn chốt để khóa cửa