Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

KR3652

KR3652

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng

- Mã chủ mặc định: 123123  có thể dùng để mở cửa

- Bộ nhớ 07  mật mã, 80 thẻ, 08 remote  và 01 số chủ

- Bạn nhấn “#” để tắt màn hình

- Nếu dùng thẻ chưa cài đặt hoặc đăng nhập mã số không đúng liên tiếp 3 lần thì khóa sẽ báo động và không cho sử dụng trong 2 phút(trong thời gian này nếu ta đăng nhập đúng mã số cũng không sử dụng được). Sau 2 phút ta sử dụng bình thường

1. Thay đổi mã chủ:
* Mã chủ cũ * 0 * mã chủ mới * 
Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím
Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

2 . Tạo thẻ mở cửa:
* Mã chủ * 3 * đặt lần lượt từng thẻ muốn cài đặt lên #
ID mặc định của thẻ là 001 -> 080 , dùng để xóa riêng thẻ cần xóa, nên ta cần ghi chú lại số thự tự của thẻ tạo

3. Xóa thẻ cũ và tạo thẻ mới: (Phải nhớ thứ tự ID của thẻ cần xóa)
* Mã chủ * 4 * ID  thẻ muốn xóa * Đặt thẻ cần cài vào
Ghi chú: Khi chuyển đổi ID thẻ thành công thì thẻ cũ sẽ bị xóa. Đồng thời thẻ mới sẽ được gán ID của thẻ cũ

4. Xóa tất cả  thẻ:
* Mã chủ * 5 * 
Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

5. Tạo mã người dùng:
* Mã chủ * 1 * mã mở cửa * 
Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

6. Xóa tất cả mã người dùng:
* Mã chủ *  2  * 
Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

7. Tạo remote mở cửa:
* Mã chủ * 6 * bấm nút mở cửa trên remote 

8. Xóa tất cả remote:
* Mã chủ * 7 * 

9. Tắt/Mở chức năng thông hành:
* Mã chủ * 8 *

10. Mở cửa bằng mật mã: 
Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên:
Mật mã *

11. Mở cửa bằng thẻ:
Đặt thẻ và mở cửa
Ghi chú: Khi đã kích hoạt bàn phím thì không thể dùng thẻ được. Đối với trường hợp này thì ta bấm “#” để tắt bàn phím rồi sử dụng bình thường

12. Mở bằng remote:
Bấm nút mở trên remote và mở cửa

13. Khoá cửa: 
- Bên ngoài: đóng cửa lại , khóa tự khóa
- Bên trong: đóng cửa lại , khóa tự khóa

14. Reset bằng nút nhấn: 
Trường hợp quên mã chủ:
- Bấm và giữ nút phía sau nắp đậy pin khoảng 10 giây, khi nào nghe tiếng “bip” dài thì thành công
Ghi chú: Sau khi reset thành công thì sẽ đưa về mã chủ mặc định ban đầu. Không xóa thẻ và mã số đã cài trước đó