Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Mã số mặc định ban đầu là: “123123”

- Bộ nhớ 08 mật mã (4-10 số), 01 thẻ cài đặt và 198 thẻ mở cửa (RFID)

- Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím cảm ứng

- Nhấn “#” để tắt màn hình

- Vị trí nút nhấn tạo thẻ cài đặt nằm trong khay pin

1. Tạo thẻ cài đặt:

Nhấn nút tạo thẻ (đèn đỏ báo sáng) + Đưa thẻ cần cài đặt vào vùng cảm ứng. Thành công khóa sẽ báo đèn xanh và 

Ghi chú: Tạo thẻ cài đặt thành công thì khóa sẽ gán cho thẻ 1 mã ID là  001

2. Tạo thẻ mở cửa:

Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 1 + * +  Đưa thẻ cần cài vào.  Và tiếp tục đưa những thẻ muốn cài nếu cài nhiều thẻ

Sau khi thao tác xong. Bấm “#”  hoặc tự động thoát sau 10 giây

Ghi chú: Mỗi lần tạo thẻ thành công thì khóa sẽ gán mỗi thẻ 1 mã ID bắt đầu từ 002 - 199 

3. Xóa thẻ cũ và tạo thẻ mới:

Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 2 + * +  Nhập ID thẻ cần xóa  + Đưa thẻ mới vào 

Ghi chú: Sau khi hoàn tất thì thẻ mới sẽ gán số ID của thẻ đã xóa

4.  Xóa tất cả thẻ mở cửa:     

Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 3 + * 

Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài, đèn xanh. Xóa hết tất cả thẻ mở cửa, thẻ cài đặt vẫn giữ nguyên

5. Tạo mã số mở cửa:

Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 4 + * + Nhập mã số + *

6. Xóa tất cả mã số mở cửa:

Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 5 + * 

7. Cài đặt chế độ thông hành:

Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 6 + * 

Ghi chú: Sau khi cài thành công, từ bên ngoài sẽ luôn luôn mở được

Nhập lại lệnh này lần nữa để thoát chế độ thông hành

Hỗ trợ kĩ thuật: 08 626 00 555

8. Mở  cửa từ bên ngoài:

- Nhập mật mã * (Chạm tay vào màn hình để kích hoạt bàn phím)

- Đưa thẻ vào vùng cảm ứng

- Chìa cơ: Trượt nắp đậy ổ cơ và đưa chìa vào xoay để mở cửa

Ghi chú: Nếu đã kích hoạt bàn phím thì không dùng được thẻ

9. Mở  cửa từ bên trong: Khóa luôn luôn mở được từ bên trong

10. Khoá cửa: Để khóa cửa ta chỉ cần đóng cửa lại

Ghi chú: Từ bên trong ta có thể vô hiệu hóa chức năng mở cửa bên ngoài bằng cách gạt nút nhấn về:

- Màu xanh (tương ứng với open): Cho phép mặt trước sử dụng bình thường

- Màu đỏ (tương ứng với lock): Không cho phép mặt trước sử dụng mật mã, thẻ từ, remote. Chìa 

khóa cơ vẫn sử dụng bình thường trong trường hợp này

- Sau mỗi lần mở cửa khóa sẽ trở về chế độ bình thường

- Nếu 3 lần thao tác mở mở bằng bàn phím không đúng khóa sẽ báo động và khóa khoảng 30 giây.