Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

KR3274

KR3274

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Mã số mặc định ban đầu là: “123123”

- Bộ nhớ 08 mật mã (4-10 số), 01 thẻ cài đặt và 198 thẻ mở cửa (RFID)

- Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím cảm ứng

- Nhấn “#” để tắt màn hình

- Vị trí nút nhấn tạo thẻ cài đặt nằm trong khay pin

1. Tạo thẻ cài đặt:
Nhấn nút tạo thẻ (đèn đỏ báo sáng) + Đưa thẻ cần cài đặt vào vùng cảm ứng. Thành công khóa sẽ báo đèn xanh và kêu tiếng bíp dài
Ghi chú: Tạo thẻ cài đặt thành công thì khóa sẽ gán cho thẻ 1 mã ID là  001

2. Tạo thẻ mở cửa:
Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 1 + * +  Đưa thẻ cần cài vào.  Và tiếp tục đưa những thẻ muốn cài nếu cài nhiều thẻ
Sau khi thao tác xong. Bấm “#”  hoặc tự động thoát sau 10 giây
Ghi chú: Mỗi lần tạo thẻ thành công thì khóa sẽ gán mỗi thẻ 1 mã ID bắt đầu từ 002 - 199
     
3. Xóa thẻ cũ và tạo thẻ mới:
Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 2 + * +  Nhập ID thẻ cần xóa  *  Đưa thẻ mới vào 
Ghi chú: Sau khi hoàn tất thì thẻ mới sẽ gán số ID của thẻ đã xóa

4. Xóa tất cả thẻ mở cửa:     
Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 3 + * 
Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài, đèn xanh. Xóa hết tất cả thẻ mở cửa, thẻ cài đặt vẫn giữ nguyên

5. Tạo mã số mở cửa:
Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 4 + * + Nhập mã số + *

6. Xóa tất cả mã số mở cửa:
Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 5 + * 

7. Cài đặt chế độ thông hành:
Đưa thẻ cài đặt (2 lần) + 6 + * 
Ghi chú: Sau khi cài thành công, từ bên ngoài sẽ luôn luôn mở được
Nhập lại lệnh này lần nữa để thoát chế độ thông hành

8. Mở cửa từ bên ngoài:
- Nhập mật mã * (Chạm tay vào màn hình để kích hoạt bàn phím)
- Đưa thẻ vào vùng cảm ứng
- Chìa cơ: Trượt nắp đậy ổ cơ và đưa chìa vào xoay để mở cửa
Ghi chú: Nếu đã kích hoạt bàn phím thì không dùng được thẻ

9. Mở cửa từ bên trong: Khóa luôn luôn mở được từ bên trong

10. Khoá cửa: 
Để khóa cửa ta chỉ cần đóng cửa lại
Ghi chú: Từ bên trong ta có thể vô hiệu hóa chức năng mở cửa bên ngoài bằng cách gạt nút nhấn về:
- Màu xanh (tương ứng với open): Cho phép mặt trước sử dụng bình thường
- Màu đỏ (tương ứng với lock): Không cho phép mặt trước sử dụng mật mã, thẻ từ, remote. Chìa khóa cơ vẫn sử dụng bình thường trong trường hợp này
- Sau mỗi lần mở cửa khóa sẽ trở về chế độ bình thường

11. Cảnh báo:
- Nếu 3 lần thao tác mở mở bằng bàn phím không đúng khóa sẽ báo động và khóa khoảng 30 giây.