Huớng dẫn sử dụng

Khóa mã số/thẻ cảm ứng

KP820B

KP820B

1. Thay  đổi mã chủ: 
Mã lệnh: 11
# Mã chủ cũ # 11 # Mã chủ mới # Mã chủ mới #

2. Reset khóa:
Mã lệnh: 22
# Mã chủ  # 22 # Mã chủ  # Mã chủ #
Ghi chú: Sau khi reset sẽ xóa hết tất cả thẻ và mã mở cửa. Đồng thời đưa mã chủ về mặc định ban đầu

3. Tạo mã mở cửa:
Mã lệnh: 01
# Mã chủ # 01 # mã ID # mã mở cửa ####
Ghi chú: Mã ID gồm 3 số bắt đầu từ 001 – 200

4. Tạo thẻ mở cửa:
Mã lệnh: 01
# Mã chủ # 01 # mã ID # Đưa thẻ muốn cài lên ###
Ghi chú: Mã ID gồm 3 số bắt đầu từ 001 – 200
Mã ID của thẻ mở cửa không được trùng với mã mở cửa

6. Mở cửa:
• Mã số: Nhập mã số mở cửa #
• Thẻ từ: Đưa thẻ  mở cửa vào đầu đọc thẻ
• Chìa khóa cơ: cắm chìa khóa xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ sau đó xoay tay nắm.
Ghi chú:
• Mã chủ mặc định của nhà sản xuất: 123456
• Mã chủ không dùng để mở cửa, chỉ dùng để tạo mã và thẻ mở cửa
• Mã chủ từ 4 - 8 số
• Mã mở cửa từ 4 - 8 số
• Cảnh báo Pin yếu: Khi điện áp giảm xuống dưới 4.8V, sau khi nhập một mã số hợp lệ để mở cửa thì đèn Led màu đỏ sẽ phát sáng và kêu tiếng bíp năm lần.
• Reset trong trường hợp quên mã chủ: Bấm và giữ nút reset trong khoảng 10 giây, kêu tiếng bíp thì ta buông tay. Lúc này dữ liệu sẽ xóa hết và đưa mã chủ về mặc định ban đầu là 123456. Nút reset có vị trí như hình dưới đây. (Xem hình)

reset