Huớng dẫn sử dụng

Chuông cửa màn hình

KHOA-DIEN-1

KHÓA ĐIỆN REMOTE

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

1. Thông số:
Điện áp sử dụng: 12VDC
Mở khóa: 2000 thẻ, 1 mật mã, 7 Remote
Thẻ sử dụng: ID hoặc Mifare
Khoảng cách remote hoạt động: 50 ngoai trời, 30m trong nhà
Kích thước: 130 x 101 x 42 mm
Thích hợp cho hệ thống kiểm soát ra vào, chuông cửa màn hình

Vui lòng kiểm tra kĩ kết nối trước khi lập trình:

2. Kích hoạt chế độ đi vào lập trình: trước bất cứ câu lệnh lập trình nào ta đều áp dụng 
Mã chủ cũ #
Mã chủ mặc định là “0000”
Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “bíp ” lớn, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ tít, tít, tít, tít” 
Khóa sẽ tự thoát chế độ này nếu ngừng thao tác trong 10 giây
Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng
Thoát khỏi chế độ lập trình bấm:  “**”
Sau khi muốn hoàn tất câu lệnh nào ta đều thực hiện bước này

3. Thay đổi mã chủ
*1 mã chủ mới (4-8 kí tự)  #
 Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “bíp ” lớn, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ tít, tít, tít, tít” 

4. Thay đổi mật mã mở khóa
*2 mật mã mới (4-8 kí tự) #
Mật mã mặc định là : “ 8 8 8 8”
Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “bíp ” lớn, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ tít, tít, tít, tít” 

4.1. Tạo thẻ mở cửa từ thẻ chủ
Đặt thẻ chủ vào rồi đặt lần lượt từng thẻ mở cửa lên để cài

4.2. Xóa thẻ mở cửa bằng thẻ chủ
Đặt thẻ chủ 11 lần sau đó đặt thẻ muốn xóa lên 

4.3. Tạo thẻ mở cửa không cần thẻ chủ
* 62 # sau đó đặt lần lượt từng thẻ cần cài lên

4.4. Xóa thẻ với thẻ đang có
* 3 # đặt thẻ cần xóa vào

4.5. Xóa tất cả các thẻ ( cả thẻ chủ)
* 4 4 4 4 # 

5. Vấn đề remote:
Trên Remote có 4 nút
- Phím mở khóa: dùng mở khóa
- Phím khóa: dùng khóa chức năng thẻ
- Phím dấu sét: mở chức năng thẻ
- Phím âm thanh: mở rộng

5.1. Kích hoạt chức năng mở thẻ :
 * 9 0 # sau đó bấm nút sét trên remote
5.2. Kích hoạt chức năng khóa thẻ:
 * 9 1 # sau đó bấm nút khóa trên remote
5.3. Cài đặt remote:
 *9  sau đó điền ID remote( từ 2 đến 7) # sau đó bấm phím mở trên remote
5.4. Xóa remote :
* 0 ID remote  #

6. Mở cửa
6.1 Mở cửa bằng mật mã:
Mật mã + #
6.2 Mở cửa bằng thẻ:
Đặt thẻ  và mở cửa
6.3 Mở bằng remote:
Bấm nút mở trên remote và mở cửa

7. Khoá cửa: 
- Bên ngoài: đóng cửa lại , khóa tự khóa
- Bên trong: đóng cửa lại , khóa tự khóa