Huớng dẫn sử dụng

Khóa Cửa Kính

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

 

  • Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng
  • Mã chủ mặc định: 123123  có thể dùng để mở cửa
  • Bộ nhớ 07  mật mã, 200 thẻ Mifare, 08 remote  và 01 số chủ
  • Bạn nhấn “#” để tắt màn hình

 

  1. Thay đổi mã chủ:

*  Mã chủ cũ * 0 * mã chủ mới * 

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím

Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

 

2. Tạo mã người dùng:

   * Mã chủ * 1 * mã mở cửa *

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

 

3. Xóa tất cả mã người dùng:

 * Mã chủ *  2  *

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

 

4 . Tạo thẻ mở cửa

    * Mã chủ * 3 * đặt lần lượt từng thẻ muốn cài đặt lên #

     ID mặc định của thẻ là 001 -> 200 , dùng để xóa riêng thẻ cần xóa, nên ta cần ghi chú lại số thự tự của thẻ tạo

 

5. Xóa thẻ cũ và tạo thẻ mới: (Phải nhớ thứ tự ID của thẻ cần xóa)

     *  Mã chủ * 4 * ID  thẻ muốn xóa * Đặt thẻ cần cài vào

Ghi chú: Khi chuyển đổi ID thẻ thành công thì thẻ cũ sẽ bị xóa. Đồng thời thẻ mới sẽ được gán ID của thẻ cũ

 

6. Xóa tất cả  thẻ:

    * Mã chủ * 5 *

 

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng beep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

 

7. Tạo remote mở cửa:

    * Mã chủ * 6 * Bấm nút mở cửa trên remote

 

8. Xóa tất cả remote:

    * Mã chủ * 7 *

 

 9. Mở  cửa bằng mật mã: Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên:

Mật mã *

 

10. Mở  cửa bằng thẻ:

Đặt thẻ  và mở cửa

Ghi chú: Khi đã kích hoạt bàn phím thì không thể dùng thẻ được. Đối với trường hợp này thì ta bấm “#” để tắt bàn phím rồi sử dụng bình thường

 

11. Mở bằng remote

Bấm nút mở trên remote và mở cửa

 

  12. Khoá cửa: Bấm phím # hoặc tự khóa sau 3 giây đóng cửa


13. Báo động: Nếu dùng thẻ chưa cài đặt hoặc đăng nhập mã số không đúng liên tiếp 3 lần thì khóa sẽ báo động và không cho sử dụng trong 2 phút(trong thời gian này nếu ta đăng nhập đúng mã số cũng không sử dụng được). Sau 2 phút ta sử dụng bình thường