Huớng dẫn sử dụng

Khóa Cửa Kính

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Chạm tay vào mặt cảm ứng để sử dụng

- Mã chủ mặc định: 123123  có thể dùng để mở cửa

- Bộ nhớ 07  mật mã, 200 thẻ, 08 remote  và 01 số chủ

- Bạn nhấn “#” để tắt màn hình

- Nếu dùng thẻ chưa cài đặt hoặc đăng nhập mã số không đúng liên tiếp 3 lần thì khóa sẽ báo động và không cho sử 

dụng trong 2 phút(trong thời gian này nếu ta đăng nhập đúng mã số cũng không sử dụng được). Sau 2 phút ta sử 

*  Mã chủ cũ * 0 * mã chủ mới * 

Thành công khoá sẽ kêu 1 tiếng “di” dài, nếu không thành công khoá sẽ không kêu “ di, di, di” tắt đèn phím

Ghi chú: Nên thay đổi mã chủ trước khi sử dụng

   * Mã chủ * 1 * mã mở cửa * 

Khi thành công khoá sẽ kêu 2  tiếng nhạc, khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng”di, di, di”.

3. Xóa tất cả mã người dùng:

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

    * Mã chủ * 3 * đặt lần lượt từng thẻ muốn cài đặt lên #

     ID mặc định của thẻ là 001 -> 200 , dùng để xóa riêng thẻ cần xóa, nên ta cần ghi chú lại số thự tự của thẻ tạo

5. Xóa thẻ cũ và tạo thẻ mới: (Phải nhớ thứ tự ID của thẻ cần xóa)

     *  Mã chủ * 4 * ID  thẻ muốn xóa * Đặt thẻ cần cài vào

Ghi chú: Khi chuyển đổi ID thẻ thành công thì thẻ cũ sẽ bị xóa. Đồng thời thẻ mới sẽ được gán ID của thẻ cũ

Khi thành công khoá sẽ kêu 1 tiếngbeep dài , khi thất bại khoá sẽ kêu 3 tiếng “di,di,di”.

    * Mã chủ * 6 * Bấm nút mở cửa trên remote 

9. Mở  cửa bằng mật mã: Chạm tay vào màn hình để bàn phím sáng lên:

Ghi chú: Khi đã kích hoạt bàn phím thì không thể dùng thẻ được. Đối với trường hợp này thì ta bấm “#” để tắt bàn 

phím rồi sử dụng bình thường

Bấm nút mở trên remote và mở cửa

12. Khoá cửa: Bấm phím #