Huớng dẫn sử dụng

Khóa vân tay

fp8330

FP8330

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Mã số mặc định ban đầu là: “123123”

- Bộ nhớ 08 mật mã (4-10 số), 3 vân tay chủ và 196 vân tay người dùng

- Chạm vào màn hình để kích hoạt bàn phím cảm ứng

- Nhấn “#” để tắt màn hình

1.Tạo vân tay cho lần đầu sử dụng hoặc sau khi reset khóa:
Mỗi lần tạo vân tay thì sẽ có 1 ID tương ứng bắt đầu từ F001 đến F199. Trong đó:
- Vân tay chủ có mã ID (F001): Là vân tay có quyền cao nhất. Dùng để mở cửa, tạo và xóa tất cả vân tay có số ID (F001 - F199)
- Vân tay chủ có mã ID (F002 – F003): Dùng để mở cửa, tạo và xóa các vân tay có số ID (F004 - F199)
- Vân tay tay người dùng có mã ID (F004 – F199): Chỉ được dùng để mở cửa
Thực hiện thao tác như sau:
Từ bàn phím ta bấm “*” + “ *”
Lúc này đèn quét vân tay sẽ sáng lên, đồng thời màn hình sẽ hiển thì số ID vân tay. Đặt vân tay cần cài vào sẽ nghe 1 tiếng bip và giữ cho đến khi nghe 1 tiếp bip dài. Như vậy đã cài thành công.
Để cài tiếp cho những vân tay khác ta chỉ cần đặt vân tay cần cài vào và thao tác giống như trên.
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 5 giây
Ghi chú: ID vân tay (F001-F003): Là vân tay chủ. Trong đó IDvân tay  F001 là vân tay chủ có quyền cao nhất
       ID vân tay (F004-F199): Là vân tay người dùng

2. Tạo thêm vân tay khi đã cài đặt vân tay chủ:
Bấm “*” + Vân tay chủ + “*” +  “*”
Lúc này đèn quét vân tay sẽ sáng lên, đồng thời màn hình sẽ hiển thì số ID vân tay. Đặt vân tay cần cài vào sẽ nghe 1 tiếng bip và giữ cho đến khi nghe 1 tiếp bip dài. Như vậy đã cài thành công.
Để cài tiếp cho những vân tay khác ta chỉ cần đặt vân tay cần cài vào và thao tác giống như trên.
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 5 giây
Ghi chú: ID vân tay (F002-F003): Là vân tay chủ. Nếu lần đầu sử dụng ta chỉ cài 1 vân tay chủ F001
       ID vân tay (F004-F199): Là vân tay người dùng

3. Cài đặt mật mã:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “PW register” + “*” + “*” + Nhập mật mã cài đặt + “*”
Để cài đặt thêm mật mã ta chỉ cần Nhập mật mã cài đặt + “*”
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 5 giây
Ghi chú: Mỗi mật mã cài đặt tương ứng với 1 mã ID(P001 – P008)
4. Xóa vân tay:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “FP delete” + “*” + “*” + Dùng phím “2” và “8” để chọn ID vân tay cần xóa + “*”
    Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài
Nếu chọn xóa vân tay chủ có ID F001 thì sẽ xóa hết tất cả mã số và vân tay (kể cả vân tay chủ) và đưa về mật mã mở cửa mặc định là “123123”. Lệnh này xem như lệnh reset khóa

5. Xóa tất cả mật mã:     
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “PW delete” + “*” + “*”
Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài

6. Chọn chế độ mở khóa:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Operating mode” + “*” + “*”+ Dùng phím “2” và “8” chọn:
- Always open: Chế độ khóa luôn luôn mở
- Always closed: Chế tự động khóa sau khi mở
Bấm “*” kết thúc quá trình cài đặt.

7. Cài đặt ngày giờ hiển thị trên khóa:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Set date & time” + “*” + “*”
Dùng phím “4” ; “6” chọn vị trí và “2” ; “8” để thay đổi giá trị.
Sau khi thay đổi giá trị, bấm “#” để lưu lại và kết thúc quá trình cài đặt
Ghi chú: Định dạng mặc định: YY-MMDD-HH:MM:SS (Năm-ThángNgày – Giờ:Phút:Giây)

8. Cài đặt remote:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Remote set” + “*”. Sau đó bấm phím trên remote
Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài

9. Xóa tất cả remote:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Remote delete” + “*”
Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài

10. Cài đặt wifi:

11. Quản lý người sử dụng:
Bấm “*” + Vân tay chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Unlock record” + “*” 
Dùng phím “2” và “8” để xem danh sách người sử dụng và “#” để thoát
Ghi chú: Mỗi lần mở cửa khóa sẽ lưu theo thứ tự tăng dần

12. Mở cửa từ bên ngoài: Chạm tay vào màn hình để kích hoạt bàn phím
- Nhập mật mã *
- Đưa vân tay vào đèn quét
- Bấm phím trên remote (không cần kích hoạt bàn phím)
- Điện thoại
- Chìa cơ: Trượt nắp đậy ổ cơ và đưa chìa vào xoay 90 độ. Vặn tay nắm để mở cửa

13. Mở cửa từ bên trong: 
Khóa luôn luôn mở được từ bên trong

14. Khoá cửa: 
Để khóa cửa ta chỉ cần đóng cửa lại
Ghi chú: Từ bên trong ta có thể vô hiệu hóa chức năng mở cửa bên ngoài bằng cách gạt nút nhấn về:
- Màu xanh (tương ứng với open): Cho phép mặt trước sử dụng bình thường
- Màu đỏ (tương ứng với lock): Không cho phép mặt trước sử dụng mật mã, vân tay, remote. Chìa khóa cơ vẫn sử dụng bình thường trong trường hợp này
- Sau mỗi lần mở cửa khóa sẽ trở về chế độ bình thường

15. Cảnh báo: 
Một số thông báo trên màn hình:
- Keypad locked! E4: Nếu 3 lần thao tác mở mở bằng bàn phím không đúng khóa sẽ báo động và khóa khoảng 30 giây.
- Battery low! E2: Báo động pin yếu. Lúc này cần phải thay pin gấp. Trường hợp hết pin hoàn toàn thì ta dùng pin 9V để kích nguồn rồi thao tác mở cửa hoặc dùng chìa cơ.