Huớng dẫn sử dụng

Khóa vân tay

FP3308

FP3308W

Quick Manual Guide (Hướng dẫn sử dụng nhanh)

- Mã số chủ mặc định ban đầu là: “123123”

- Bộ nhớ 08 mật mã (3-6 số) gồm 01 mã chủ và 07 mã mở cửa; 199 vân tay người 
dùng; 08 Remote

- Đố cửa gắn khóa: 38mm≤Độ dày≤55mm; Độ rộng: ≥105mm

- Chạm vào bàn phím để kích hoạt bàn phím cảm ứng

- Nhấn “#” để tắt màn hình

1. Đổi mã chủ: 
Trước tiên ta xóa tất cả mã số và tạo lại mã chủ mới:
 1.1. Xóa tất cả mã số:
       Bấm “ *” +  Mã số chủ + “ *” + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Password delete”+ “ *”
       Ghi chú: Sau khi thực hiện lệnh này thành công thì tất cả mã số(kể cả mã số chủ) sẽ xóa hết
 1.2. Tạo mã số chủ mới:
       Bấm “*” + Mã chủ mới  + “*” + “#”
       Ghi chú:  Mã chủ tạo thành sẽ được gán mã ID là 001

2. Tạo mã số mở cửa:
Bấm “*” + Mã số chủ + “*” + “*” + Nhập mã số mở cửa 1 + “*” + Nhập mã số mở cửa 2 + “*”…… “#”
Ghi chú: Mỗi mã số mở cửa tương ứng với 1 mã ID 3 số (002-008)

3. Sửa đổi mã số bằng mã ID:
Bấm “*” + Mã số chủ + “*” + “*” + Dùng phím “2” và “8” để chọn mã ID + Nhập mã số mới + “*” + “#”
Ghi chú: Sau khi thay đổi thành công thì mã số cũ gán cho mã ID trước đó sẽ không còn sử dụng được. Lúc này ta sẽ dùng mã số mới thay đổi để mở cửa 

4. Tạo vân tay người dùng:
Bấm “*” + Mã số chủ + “*” + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Fingerprint Register&Amend” + “*” 
Lúc này đèn quét vân tay sẽ sáng lên, đồng thời màn hình sẽ hiển thì số ID vân tay. Đặt vân tay cần cài vào sẽ nghe 1 tiếng bip và giữ cho đến khi nghe 1 tiếp bip dài. Như vậy đã cài thành công.
Để cài tiếp cho những vân tay khác ta chỉ cần đặt vân tay cần cài vào và thao tác giống như trên.
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 15 giây
Ghi chú: Mã ID vân tay từ 001-199

5. Xóa tất cả mật mã:     
Bấm “ *” + Mã số chủ + “ *” + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Password delete”+ “ *”
Ghi chú: Sau khi thực hiện lệnh thành công thì tất cả mã số(kể cả mã số chủ) sẽ xóa hết. Ta quay lại thực hiện lệnh 1.2 để tạo mã số chủ

6. Xóa vân tay:
Bấm “*” + Mã số chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Fingerprint delete” + “*” + Dùng phím “2” và “8” để chọn ID vân tay cần xóa + “*”
Ghi chú:  Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 15 giây

7. Cài đặt remote:
Bấm “*” + Mã số chủ  + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Remote Register” + “*”. Sau đó bấm phím trên remote
Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài và thoát chế độ cài đặt

8. Xóa tất cả remote:
Bấm “*” + Mã số chủ + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Remote delete” + “*”
Ghi chú: Thành công khóa sẽ kêu 1 tiếng bip dài

9. Chọn chế độ mở khóa:
Bấm “*” + Mã số chủ + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Operating mode” + “*” + Dùng phím “2” và “8” chọn:
- Always open: Chế độ khóa luôn luôn mở được từ bên ngoài
- Always closed: Chế tự động khóa sau khi mở từ bên ngoài
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 15 giây

10. Thay đổi ngôn ngữ hiển thị:
Bấm “*” + Mã số chủ+Dùng phím “2”và“8” để chọn “Language” +“*”+ Dùng phím “2” và “8” chọn ngôn ngữ + “*”
Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, Bấm “#” để thoát hoặc tự động thoát sau 15 giây

11. Cài đặt chế độ báo động:
Bấm “*” + Mã số chủ + Dùng phím “2” và “8” để chọn “Active Alarm” + “*”

12. Mở cửa từ bên ngoài: Chạm tay vào màn hình để kích hoạt bàn phím
- Nhập mật mã *
- Đưa vân tay vào đèn quét
- Bấm phím trên remote (không cần kích hoạt bàn phím)
- Chìa cơ: Trượt nắp đậy ổ cơ và đưa chìa vào xoay 90 độ. Vặn tay nắm để mở cửa

13. Mở cửa từ bên trong: 
Khóa luôn luôn mở được từ bên trong

14. Khoá cửa: 
Để khóa cửa ta chỉ cần đóng cửa lại
Ghi chú: Từ bên trong ta có thể vô hiệu hóa chức năng mở cửa bên ngoài bằng cách gạt nút nhấn về:
- Màu xanh (tương ứng với open): Cho phép mặt trước sử dụng bình thường
- Màu đỏ (tương ứng với lock): Không cho phép mặt trước sử dụng mật mã, vân tay, remote. Chìa khóa cơ vẫn sử dụng bình thường trong trường hợp này
- Sau mỗi lần mở cửa khóa sẽ trở về chế độ bình thường

15. Cảnh báo: Một số thông báo trên màn hình:
- Keypad locked! E4: Nếu 3 lần thao tác mở mở bằng bàn phím không đúng khóa sẽ báo động và khóa khoảng 30 giây.
- Battery low! E2: Báo động pin yếu. Lúc này cần phải thay pin gấp. Trường hợp hết pin hoàn toàn thì ta dùng pin 9V để kích nguồn rồi thao tác mở cửa hoặc dùng chìa cơ.